Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Hưng Long - Huyện Ninh Giang

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông tin liên hệ - Xã Hưng Long


TT
Họ và tên​​Chức vụ
Số điện thoại
​01
Đỗ Bá Uấn​
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã​
0985499826​
​02
Trần Công Điền​
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy​
​0986427851
​03
Bùi Trác Nghiên​
Phó BTĐU, Chủ tịch UBND xã​0397492203​
04​Nguyễn Đắc Khoa​Phó Chủ tịch HĐND xã​0978362668​
​05
Phạm Đình Hừng​
Phó Chủ tịch UBND xã 
​​0975899630
​06
Lâm Ngọc Tiến
Trưởng Công an xã
0988853921
​07
Trần Xuân Điệp​
Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã​0385246712​
​08
Bùi Bá Phương​
Công chức Văn phòng - Thống kê​0363228368​
09​Bùi Thị Mơ​​Công chức Văn phòng - Thống kê
0382950433​
​10
Nguyễn Đắc Thắng​
Công chức Tư pháp - Hộ tịch​0975899602​
​11
Bùi Thị Huyền​Công chức Tư pháp - Hộ tịch​0365290128​
​12
Nguyễn Thị Hương​Công chức Tài chính - Kế toán​0364906150​
​13
Nguyễn Tất Tâm​Công chức ĐC-NN-XD&MT​0989330818​
​14
Bùi Văn Tuyền​​Công chức ĐC-NN-XD&MT
​0363297341
​15
Bùi Văn Lễ​
Công chức Văn hóa - Xã hội​0364106189​
​16
Phạm Viết Thuần​​Công chức Văn hóa - Xã hội
0977033878​
​17
Bùi Văn Cương​Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã​0972942369​
​18
Đặng Danh Khỏe​
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã​0394558710​
​19
Nguyễn Thị Xã​
Bí thư BCH Đoàn xã​0963114829​
​20
Lê Đình Đoan​
Chủ tịch Hội Nông dân xã​0386284499​
​21
Đặng Thị Nga​
Chủ tịch Hội LHPN xã​0355383252​
​22
Bùi Văn Muộn​
Trưởng thôn Văn Diệm​
0385918174​
23
Bùi Lưu Hường​
Trưởng thôn An Lý​
0976781608​
​24
Nguyễn Đắc Tùng​
Trưởng thôn Hán Lý​0979089069​
​25
Trần Đình Thắng​
Trưởng thôn Hào Khê​0366469484​
​26
Bùi Văn Bỉ​
Trưởng thôn Trại Hào​036329​3170​