Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
Số 149/QĐ-UBND 08/04/2022 Quyết định công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 UBND Tải file Tải về
22/NQ-HĐND 31/03/2022 Quy hoạch chung xây dựng xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2030 HĐND Tải file Tải về
Số 116/QĐ-UBND 02/03/2022 Quyết định về việc công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng giải quyết xã Hưng Long UBND Tải file Tải về
96/QĐ-UBND 22/02/2022 quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn xã Hưng Long UBND Tải file Tải về
14/KH-UBND 09/02/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Hưng Long năm 2022 UBND Tải file Tải về
Số 13/KH-UBND 08/02/2022 Ké hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Hưng Long năm 2022 UBND Tải file Tải về
Số 12/KH-UBND 27/01/2022 Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân Nhâm Dần và kế hoạch trồng cây phát tán năm 2022 UBND Tải file Tải về
01/TB-UBND 26/01/2022 Phân công lịch trực cơ quan và phòng, chống dịch Covid-19 Tết Nhâm Dần UBND Tải file Tải về
09/KH-UBND 24/01/2022 Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022 UBND Tải file Tải về
10/KH-UBND 24/01/2022 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 UBND Tải file Tải về
06/KH-UBND 17/01/2022 kế hoạch thăm, tặng quà và thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; chính sách bảo trợ xã hội, người nghèo, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi..trong dịp Tết Nhâm Dần UBND Tải file Tải về
05/KH-UBND 05/01/2022 kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyễn đán Nhâm Dần và mùa lế hội mùa xuân năm 2022 Tải file Tải về
03/KH-UBND 04/01/2022 kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Hưng Long UBND Tải file Tải về
01/KH-UBND 04/01/2022 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính xã Hưng Long năm 2022 UBND Tải file Tải về
19/NQ-HĐND 31/12/2021 Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 HĐND Tải file Tải về
20/NQ-HĐND 31/12/2021 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ chi ngân sách xã năm 2022 HĐND Tải file Tải về
21/NQ-HĐND 31/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 HĐND Tải file Tải về
42/KH-UBND 30/12/2021 kế hoạch cải cách hành chính nhà nước xã Hưng Long năm 2022 UBND Tải file Tải về
Số 211/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết đinh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tiêm vac xin phòng, chống dịch Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 UBND Tải file Tải về
Số 213/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 và phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ UBND Tải file Tải về
1234
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 293
Trước & đúng hạn: 293
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 19:02:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG LONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Bùi Trác Nghiên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại cơ quan: 02203689115

Email: hunglong.ninhgiang@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 55
Tất cả: 58,040