AN NINH-QUỐC PHÒNG
Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 cho các nam công dân năm 2021
18/04/2021 02:33:05

       Ngày 18/4/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hưng Long tổ chức đăng ký lần đầu cho nam công dân tuổi 17 và lập danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.
 
 
 
 

(Các thanh niên đi đăng ký độ tuổi 17)

Các nam thanh niên đã chấp hành tốt Lệnh điều động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Kết quả đã có 55 thanh niên đăng ký trực tiếp, 02 thanh niên đăng ký gián tiếp.

Viết Thuần - TH 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2302
Trước & đúng hạn: 2298
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 11:19:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG LONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Bùi Trác Nghiên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại cơ quan: 02203689115

Email: hunglong.ninhgiang@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 28
Tất cả: 50,291