THÔNG BÁO
Thông báo về việc cài đặt “Smart Hải Dương”
18/08/2021 02:44:36

Tăng cường triển khai, thống nhất các nền tảng ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Thực hiện Công văn số 501/UBND-VHTT ngày 18/8/2021, của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về tăng cường triển khai, thống nhất các nền tảng ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

UBND xã Hưng Long thông báo một số nội dung cụ thể như sau: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Smart Hải Dương” và Trang thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 để thực hiện khai báo y tế, đăng ký xét nghiệm, tra cứu kết quả xét nghiệm, nhận kết quả xét nghiệm, đăng ký tiêm chủng, theo dõi các thông tin về tiêm chủng và tra cứu chứng nhận tiêm chủng Covid-19. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/8/2021.

Công văn của UBND huyện

Hướng dẫn cài đặt Smart Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2022 04:51:02)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG LONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Bùi Trác Nghiên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975723087 (Ông Nguyễn Văn Thức - Văn phòng HĐND-UBND xã)

Email: nguyenvannguyenvanthuc@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 5
Tất cả: 35,726