THÔNG BÁO
Thông báo về việc niêm yết quy chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
12/10/2021 12:00:00

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Ngày 21/7/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc Quy hoạch chung xây dựng hai bên đường trục Bắc Nam, tỉnh Hải Dương (đoạn tuyến phía Nam), trong đó có quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Hưng Long, huyện Ninh Giang;

Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3169/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, trong đó cụm công nghiệp Hưng Long nằm trong Định hướng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025.

Ngày 09/5/2021, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 1386/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; vị trí thuộc các xã Hưng Long và Hồng Phúc, huyện Ninh Giang; quy mô diện tích 50,8 ha; chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là Công ty TNHH Trường Thành; tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng.

 

(Hội nghị xin ý kiến tại xã ngày 08/10/2021)

Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn. UBND xã Hưng Long tổ chức niêm yết công khai chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Làm cơ sở để thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 tại Nhà văn hóa thôn Hán Lý và thôn Văn Diệm.

Thời gian từ ngày 12 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2021.

Vậy UBND xã Hưng Long thông báo để các đồng chí cán bộ đảng viên, các ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể nhân dân được biết. Mọi ý kiến đóng góp trực tiếp với đồng chí Trưởng thôn. Kính mong sự quan tâm đóng góp ý kiến của toàn thể nhân dân./.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG LONG
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2022 03:23:51)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG LONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Bùi Trác Nghiên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975723087 (Ông Nguyễn Văn Thức - Văn phòng HĐND-UBND xã)

Email: nguyenvannguyenvanthuc@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0