THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản (04 cây xà cừ) cạnh đường tỉnh lộ 396 do UBND xã Hưng Long quản lý
27/05/2022 12:00:00

Căn cứ Thông báo số 37/TB-UBND ngày 04/3/2022 của UBND huyện Ninh Giang về việc thu hồi đất, giải phòng mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương trên địa bàn huyện Ninh Giang;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND xã Hưng Long về việc thành lập Hội đồng đấu giá tài sản (một số cây lấy gỗ) cạnh đường tỉnh 396 do UBND xã quản lý;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đấu giá tài sản xã Hưng Long họp ngày 18/5/2022 và bảng tính giá trị thực tế 04 cây xà cừ cạnh đường tỉnh lộ 396, gồm:

- Cây xà cừ 01 cạnh cầu An Lý; Cây xà cừ số 02 cạnh quán ông Hằng, khu trung tâm xã; Cây xà cừ số 03, cạnh quán ông Pho, khu trung tâm xã; Cây xà cừ số 04 cạnh quán ông Ảnh, khu trung tâm xã.

Hội đồng đấu giá tài sản xã Hưng Long thông báo tới các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu mua 04 cây xà cừ trên đến phòng Tài chính Kế toán UBND xã Hưng Long để mua hồ sơ.

1. Thời gian bán hồ sơ và xem tài sản (04 cây xà cừ): từ 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2022 (trong giờ hành chính).

 
 
 

(Hình ảnh một số cây xà cừ được đấu giá)

2. Thời gian nhận tiền đặt trước và hồ sơ: từ 07 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 6 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2022.

3. Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 14 tháng 6 năm 2022.

4. Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ và tiền đặt trước tại: phòng Tài chính - Kế toán UBND xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

5. Địa điểm tổ chức phiên bán đấu giá 04 cây xà cừ tại: phòng họp gác 3 UBND xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đến mua hồ sơ đấu giá tài sản 04 cây xà cừ mang theo thẻ căn cước công dân để bộ phận bán hồ sơ cập nhật thông tin.

Vậy, UBND xã Hưng Long thông báo trên đài truyền thanh xã, cổng thông tin điện tử UBND xã Hưng Long và hệ thống mạng xã hội để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong và ngoài địa phương có nhu cầu mua 04 cây xà cừ cạnh đường tỉnh lộ 396 được biết.

TM. HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phó chủ tịch UBND xã

Phạm Đình Hừng

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 2302
Trước & đúng hạn: 2298
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 11:24:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG LONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Bùi Trác Nghiên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại cơ quan: 02203689115

Email: hunglong.ninhgiang@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 28
Tất cả: 50,291