AN NINH-QUỐC PHÒNG
Tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022
25/11/2021 08:37:06

Phát huy truyền thống quê hương, thanh niên Hưng Long hăng hái đi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022

 

Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015; Hướng dẫn số 789/HD-BCH ngày 22/10/2021 của Ban CHQS huyện Ninh Giang về xét duyệt, sơ duyệt sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Ngày 24/11/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hưng Long tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Tổng số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trong toàn xã là 219 công dân, trong đó: Công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ là 91; công dân được miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ là 128.

Các công dân đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực tham gia khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022.

 
 
 
 
 
 

(Một số hình ảnh ngày khám sơ tuyển)

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã biểu dương các công dân đã chấp hành tốt nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp tục đôn đốc các công dân chưa tham gia khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Viết Thuần - TH
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4121
Trước & đúng hạn: 4120
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2022 16:05:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG LONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Bùi Trác Nghiên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975723087 (Ông Nguyễn Văn Thức - Văn phòng HĐND-UBND xã)

Email: nguyenvannguyenvanthuc@gmail.com

 
Đang truy cập: 10
Hôm nay: 50
Tất cả: 32,022