THÔNG BÁO
Thông báo về việc niêm yết quy chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Quang Hưng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
29/04/2022 12:00:00

 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;

Ngày 21/7/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc Quy hoạch chung xây dựng hai bên đường trục Bắc Nam, tỉnh Hải Dương (đoạn tuyến phía Nam), trong đó có quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Hưng Long, huyện Ninh Giang;

 

(Phương án quy hoạch)

Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3169/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, trong đó cụm công nghiệp Hưng Long nằm trong Định hướng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025.

Ngày 09/5/2021, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Quang Hưng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; vị trí thuộc các xã Hưng Long, Tân PhongTân Quang, huyện Ninh Giang; quy mô diện tích 75 ha; chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quốc tế Nam Hưng; tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng.

 

(Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất)

Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn. UBND xã Hưng Long tổ chức niêm yết công khai chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Quang Hưng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Làm cơ sở để thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 tại Nhà văn hóa thôn An Lý.

 

(Bản đồ cơ cấu sử dụng đất)

Thời gian từ ngày 29 tháng 04 đến hết ngày 29 tháng 05 năm 2022.

Vậy UBND xã Hưng Long thông báo để các đồng chí cán bộ đảng viên, các ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể nhân dân được biết. Mọi ý kiến đóng góp trực tiếp với đồng chí Trưởng thôn. Kính mong sự quan tâm đóng góp ý kiến của toàn thể nhân dân./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Bùi Trác Nghiên

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4121
Trước & đúng hạn: 4120
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2022 14:56:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG LONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Bùi Trác Nghiên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975723087 (Ông Nguyễn Văn Thức - Văn phòng HĐND-UBND xã)

Email: nguyenvannguyenvanthuc@gmail.com

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 45
Tất cả: 32,017