LỊCH LÀM VIỆC
Dự kiến lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND xã Hưng Long từ ngày 29/8 đến ngày 04/9/2022
29/08/2022 06:44:20

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LĐ UBND

ĐƠN VỊ

LIÊN QUAN

Thứ 2

Ngày:

29/8/2022

Sáng

07h00: Đ/c Nghiên CTUBND xã đi họp ở huyện; Trực giải quyết công việc cơ quan

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Văn phòng

Chiều

13h30: Trực giải quyết công việc cơ quan

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Văn phòng

Thứ 3

Ngày:

30/8/2022

Sáng

07h00: Trực giải quyết công việc cơ quan

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Văn phòng

Chiều

13h30: Trực giải quyết công việc cơ quan

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Văn phòng

Thứ 4

Ngày:

31/8/2022

Sáng

7h00: Trực giải quyết công việc cơ quan

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Văn phòng

Chiều

13h30: Trực giải quyết công việc cơ quan

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Văn phòng

Thứ 5

Ngày:

01/9/2022

Sáng

7h00: Đ/c Nghiên, Hừng trực cơ quan giải quyết công việc cơ quan

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Văn phòng

Chiều

13h30: Nghỉ lễ, Đ/c Nghiên, Hừng trực giải quyết công việc cơ quan

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Văn phòng;

Thứ 6

Ngày:

02/9/2022

Sáng

7h00: Đ/c Nghiên, Hừng dự lễ dâng hương Thành Hoàng làng thôn An Lý; Trực giải quyết công việc cơ quan

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Văn phòng;

Chiều

13h30: Trực giải quyết công việc cơ quan

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Văn phòng

Thứ 7

Ngày:

03/9/2022

 

Đ/c Nghiên, Hừng dự lễ dâng hương Thành Hoàng làng thôn Văn Diệm; Trực phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Văn phòng

CN

Ngày:

04/9/2022

 

Trực giải quyết công việc ngày lễ và phòng chống dịch Covid-19;


Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Văn ph
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2022 04:26:37)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG LONG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Bùi Trác Nghiên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975723087 (Ông Nguyễn Văn Thức - Văn phòng HĐND-UBND xã)

Email: nguyenvannguyenvanthuc@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0